ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 13.00 น.นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพชรวัฒน์ กาวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ และคณะสงฆ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,826