พศจ.แพร่ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4/2565

    วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยมีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,626