วัดศรีบุญเรือง จังหวัดแพร่ จัดตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 12-13 กันยายน 2564  พระศุภชัย สิริปัญญโญ
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ณ วัดศรีบุญเรือง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,214