เจ้าคณะตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับนายอำเภอสูงเม่น ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. พระครูสังฆรักษ์นันทพล สิริปัญโญ  เจ้าคณะตำบลน้ำชำ/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนแก้ว/ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน้ำชำ(อปต.น้ำชำ) และพระภานุวัฒน์          อริยวังโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลน้ำชำ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น นายสำราญ  กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการชุมชนอำเภอสูงเม่น  นายบรรจบ  จินดาขัด กำนันตำบลน้ำชำ นายเอกชัย  อุดคำเที่ยง ผอ.รพ.สต.น้ำชำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสาตำบลน้ำชำ ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ตามโครงการอำเภอสูงเม่นปันสุข ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และผู้มีจิตศรัทธาในชุมชน โดยใช้หลักบวร  บ้าน-วัด-ราชการ เข้ามาเป็นหลักขับเคลื่อนโครงการ ณ บ้าน นายเถา  พริ้งเพริด อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,675