พศจ.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหามาตรการแนวทางการดำเนินงาน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวนราภัทร กอบกำ นวศ ปก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหามาตรการแนวทางการดำเนินงาน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,896