วัดชัยสิทธิ์

“พระธาตุขวยปู” หากเอ่ยชื่อพระธาตุคงมีแต่ผู้คนสงสัย ว่าขวยปูหมายถึงอะไร และน่าสนใจอย่างไรถึงได้นำมาเล่าขานให้ได้อ่านกัน  คำว่า “ขวยปู”หรือ ขุยปู นั้นหมายถึง “รูปู”   เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่เมื่อเทียบกับองค์พระธาตุที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพของชาวล้านนา หลายแห่ง ดังเช่นวัดพระสิงห์ ซึ่งพระเจ้าผายู ทรงสร้างเมื่อ พุทธศักราช 1888  ,   พระธาตุดอยสุเทพ  พระเจ้ากือนา ทรงสร้างเมื่อ พุทธศักราช  1982  กว่า 600 ปี   (ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงตามวารสารการพระศาสนาภาค 5 เดือน ธันวาคม 2507) และจากตำนานปรากฏเป็นประวัติผู้ซึ่งใช้นามว่า จันทร์วงศ์ ที่ได้กล่าวไว้ ถึง4 ยุคการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ พระธาตุขวยปู
          พระธาตุขวยปู  ประดิษฐานสถานอยู่ที่ วัดชัยสิทธิ์  ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  มีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานว่า ในบุพกาลสมัยเมื่อพระพุทธจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงกำเนิดเป็นปูนาใหญ่ สีเหลือง ตามตำนานเรียกว่า “ปูคำ” ปูคำเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราอาศัยอยู่ในถ้ำกก บ้านแม่ป้าก        ปูคำเป็นปูที่มีความกตัญญู คอยดูแลแม่ผู้แก่ชรา คอยหาอาหาร หาน้ำ  ดูแลและทำทุกอย่างไม่เคยเกลียดคร้านและพร้อมกันนั้นปูคำ ก็ได้บำเพ็ญ รักษาศีลภาวนา สั่งสมบารมีทาน อยู่ที่ถ้ำ จวบจนแม่เสียชีวิต ปูคำพระโพธิสัตว์ จึงได้ตัดสินใจที่จะเจาะรูเพื่อเดินทางออกจากถ้ำไปสั่งสมบารมีทาน ก่อนที่ปูคำจะเจาะรูออกจากถ้ำก็เกิดคิดถึงแม่ ถ้ำที่อยู่อาศัย  และทุกอย่างที่หล่อเลี้ยงชีวิตของตนและแม่ ล้วนเป็นสิ่งที่มีพระคุณ จึงเจาะรูโพล่ขึ้นเป็นเนินพิเศษทางทิศตะวันออก ห่างจากถ้ำประมาณ 300 เมตร(ซึ่งปัจจุบันคือสถานที่ประดิษฐานพระธาตุขวยปู ) พร้อมตั้งจิตอธิฐานว่า ให้ที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน พระอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแพร่ศาสนา และได้นำพระบรมสารีริกธาตุ ไหล่ด้านซ้ายของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐ์ไว้ในรูปู แล้วก่อเจดีย์ทับไว้
           เมื่อเล่าจบแล้วผู้อ่านคงคลายสงสัย ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ของพระธาตุขวยปู   และประวัติความเป็นมาของพระธาตุขวยปู พระธาตุศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ และดิฉันขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิดใน ปีกุน ปีจอ และปีขาล ตลอดถึงปีนักษัตรอื่นๆ มากราบไหว้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,568