พศจ.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ พศจ.แพร่ ร่วมโครงการสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พศจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือด้วยเทคนิค Scaffolding แก่ครูภาษาไทย และอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พศจ.แพร่ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พศจ.แพร่ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จังหวัดแพร่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,681