พศจ.แพร่ ร่วมเป็นเกียรติในการถวายปัจจัยและมอบเงินพระราชทานให้แก่พระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ์ และผู้ดูแล

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ อุตศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี ปันเต็ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในการถวายปัจจัยและมอบเงินพระราชทานให้แก่พระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ์ และผู้ดูแล โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นผู้ถวายปัจจัยฯ ณ วัดเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,484