พศจ.แพร่ ร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและพื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัดและลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx ชุมชนล้อมรักษ์)

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและพื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัดและลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx ชุมชนล้อมรักษ์) โดยมี นายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,568