พศจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ อุตศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี ปันเต็ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๓ วัด ได้แก่ ๑. วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร ๒. วัดเมธังกราวาส ๓. วัดพระร่วง ๔. วัดหัวข่วง ๕. วัดชัยมงคล ๖. วัดสวรรคนิเวศ ๗. วัดจอมสวรรค์ ๘. วัดร่องซ้อ ๙. วัดพระนอน ๑๐. วัดพงษ์สุนันท์ ๑๑. วัดศรีชุม ๑๒. วัดศรีบุญเรือง ๑๓. วัดทุ่งกวาว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,484