พศจ.แพร่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางแผนแนวทางการดำเนินงานโบราณคดีเร่งด่วน (Rescue Archaeology) กรณีขุดพบโบราณสถานวัดป่าสูง (ร้าง) ในเขตพื้นที่โครงการ รถไฟรางคู่ ส่วนสถานีแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายสุทนต์ ศุภนาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางแผนแนวทางการดำเนินงานโบราณคดีเร่งด่วน (Rescue Archaeology) กรณีขุดพบโบราณสถานวัดป่าสูง (ร้าง) ในเขตพื้นที่โครงการ รถไฟรางคู่ ส่วนสถานีแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,681