พศจ.แพร่ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่​ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม​ ๒๕๖๗ โดยมี พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร, นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่, และ ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีฯ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,484