พศจ.แพร่ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สัญจร

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สัญจร ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรม Blu Hotel Nakhon Phanom อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในเวลาต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารเข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พร้อมสักการะองค์พระธาตุพนม และประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,681