พศจ.แพร่ ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยมี นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,568