วัดพระธาตุปูแจ

วัดพระธาตุปูแจ ตั้งอยู่ที่บ้านบุญเริง หมู่ที่ 4 บ้านบุญเริง  ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแห่งชาติพระธาตุปูแจประดิษฐาน ในเจดีย์สี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 4 เมตร สูง 4 เมตร บรรจุพระธาตุ ตาตุ่มข้างขวา (กระดูกข้อเท้า)ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโบราณ  สถานที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดแพร่สร้างมาแต่โบราณนาน หลายร้อยปหลายยุคี หลายสมัย และมีเจ้าผู้ครองนครแพร่หลาย ๆพระองค์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ เป็นประจำเสมอมางานนมัสการพระธาตุ ปูแจ หรืองานขึ้นพระธาตุ ตรงกับวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี (เดือน5 เหนือ)

ตำนาน
ในสมัยที่พระโพธิ์สัตวเสวยพระชาติเป็นเนื้อทรายทอง
ได้ถูกนายพรานติดตามรอยเป็นเวลานาน เมื่อเดินทางมาถึงเขาลูกนี้เกิดอาการบาดเจ็บ ขัดเบา (อาการของโรคปัสสาวะไม่ออก)ได้รับทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานาน 3 วัน จึงถึงแก่ความตาย การเกิดขัดเบา(อาการของโรคปัสสาวะม่ออก) ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ปวดแจ

เมื่อพระโพธิ์สัตว์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จมาเผยแพร่ธรรมให้ประชาชนถึงดอยม่วงคำ
 (อำเภอเมืองพะเยา)เสด็จตามรอยทางเดิมถึงเขาลูกนี้ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ พระอานนท์
ซึ่งเสด็จตามจึงทูลถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ ก็ทรงตรัสเล่าถึงความหลังให้ฟังโดยตลอด 
พระอานนท์ก็ทูลขอว่าแห่งนี้ควรเป็นที่สักการะแห่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในกาลภายหน้
าสืบไปพระพุทธเจ้าจึงพระราชทานเกศาเส้นหนึ่งให้แก่พระอานนท ณ บัดนั้นพระอินทร์
ก็เนรมิตผอบมารองรับบรรจุพระเกศาไว้นำไปประดิษฐ์ในอุโมงค์เขาลูกนี้ และต่อมา
ได้สร้างพระธาตุปูแจ ไว้ให้ประชาชนได้กราบไว้สักการะบูชา


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 326,108