พศจ.แพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา พศจ.แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าพุทธภูมิสถานพระโพธิญาณแพร่ เจ้าคณะตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อนำไปแจกให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง เจ้าคณะตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับนายอำเภอสูงเม่น ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ พระครูคัมภีรปัญญานุยุต เจ้าอาวาสวัดหนองบัว จัดโครงการ"ปันสุขสู่ชุมชน ผลจากบิณฑบาตร"

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,619