คณะครูและสามเณรโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล จังหวัดแพร่ ทำเจลแอลกอฮอลล์แจกจ่ายประชาชนในชุมชน คณะสงฆ์อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่สถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตราการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต จังหวัดแพร่ ปี 2564 คณะสงฆ์อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ศูนย์กักกันจุดพักคอยป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ตำบลพงป่าหวาย คณะสงฆ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลลองและโรงพยาบาลสนาม ในเขตอำเภอลอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19และผู้กักตัวจากพื้นที่สีแดง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,588