กลุ่มสงฆ์จิตอาสา จังหวัดแพร่ ร่วมเผาศพผู้เสียชีวิต จากโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คณะสงฆ์ตำบลแม่พุงเขต 1 และ 2 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่พุง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 77 ทุน กลุ่มสงฆ์จิตอาสา จังหวัดแพร่ ร่วมเผาศพผู้เสียชีวิต จากโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พศจ.แพร่ ร่วมโครงการผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ใจรักษาศีล 5 ปี 2565 พระครูวิจิตรธรรมสาธก  เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอวังชิ้นร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,060