ออกตรวจเยี่ยม ประสานงาน สอบถามความเสียหาย และแนะนำการช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยจากพายุฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวีดแพร่ ออกตรวจเยี่ยม ประสานงาน  สอบถามความเสียหาย และแนะนำการช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยจากพายุฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 3 วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,243