พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระสังฆาธิการระดับวัด ของคณะสงฆ์ภาค 6 หนเหนือ ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่

      วันพุธที่  15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวนราภัทร กอบกำ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระสังฆาธิการระดับวัด ของคณะสงฆ์ภาค 6 หนเหนือ ประจำปี 2564 โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดสัมฤทธิบุญ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,223