“ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต จังหวัดแพร่ ปี 2564 ครั้งที่ 26

    วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 07.00  น. จังหวัดแพร่ได้จัดโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต จังหวัดแพร่ ปี 2564 “ โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่และข้าราชการในสังกัดร่วมจัดการพิธีดังกล่าว ณ วัดสัมฤทธิ์บุญ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,577