ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,590