ประชุมหารือการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์และอุโบสถ วัดโศภนาลัย (ร้าง) จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่  พร้อมด้วยข้าราชในสังกัด  เข้าร่วมการประชุมหารือในการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์และอุโบสถ วัดโศภนาลัย (ร้าง) ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และผู้นำชุมชน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนทุ่งกวาว   ณ วัดโศภนาลัย (ร้าง)  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,586