โครงการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่สามเณรโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564   นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจแก่สามเณรโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่วันที่ 12 ตุลาคม 2564   นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจแก่สามเณรโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่วันที่ 12 ตุลาคม 2564   นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจแก่สามเณรโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,556