สิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์ ชาวแพร่ รวมพลัง KICK OFF ลดหมอกควัน

    วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชาสัมพันธ์การป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ฝุ่นละออง PM 2.5 ในกิจกรรม “สิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์ ชาวแพร่ รวมพลัง KICK OFF ลดหมอกควัน” โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า  ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,784