ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดทั่วไป ปี 2565 จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่      พร้อมด้วยนางจุฑารัตน์ อุตศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด ร่วมตรวจ              การใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดทั่วไป ปี 2565  ณ  วัดช่องลม อำเภอสูงเม่น
และวัดต้นม่วงคีรี อำเภอลอง จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,361