พิธีสรงน้ำศพและสรงน้ำหลวงพระราชทาน อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว จังหวัดแพร่

 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีสรงน้ำศพและสรงน้ำหลวงพระราชทาน พระครูอุดมปทุมกิจ (ทวี ทวิโร)         เจ้าอาวาสวัดหนองบัว (บ้านหนองเสี้ยว) ณ วัดหนองบัว  ตำบลหัวเมือง          อำเภอสอง จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,383