งานทำบุญบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก จังหวัดแพร่

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมงานงานทำบุญบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงศพ พระมหาพิเชษฐชาญ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก ณ เมรุชั่วคราววัดถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ่น  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,393