งานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ส่งกำลังใจให้เด็กพิเศษ 2565 จังหวัดแพร่

    วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบให้นายพชรวัฒน์ กาวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ส่งกำลังใจให้เด็กพิเศษ 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,350