พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพชรวัฒน์ กาวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2565 โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่  ประธานในพิธีเปิด ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 14 วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพชรวัฒน์ กาวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2565 โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่  ประธานในพิธีเปิด ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 14 วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,078