พศจ.แพร่ ร่วมปฃูกต้้นไม้ เนืองในวนวิสาขบูชา 255

วัันที่ 12  พฤษคม 2565 เวลา 08.00 น.  นางปูรณี ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบให้ นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2565 โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,074