คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ร่วมถวายตู้เย็นและตู้ดื่มน้ำระบบนำร้อน-เย็น แก่โรงพยาบาลสูงเม่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.09 น. นางปูรณีนุช  ปิ่นแก้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบให้นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดยพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น  ร่วมถวายตู้เย็นและตู้นำ้ระบบร้อน-เย็น เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสูงเม่น ภายใต้การขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ งานสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ณ โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,067