พระครูคัมภีรปัญญานุยุต เจ้าอาวาสวัดหนองบัว จัดโครงการ"ปันสุขสู่ชุมชน ผลจากบิณฑบาตร"

พระครูคัมภีรปัญญานุยุต เจ้าอาวาสวัดหนองบัว ร่วมกับ อสม.ชุมชน จัดโครงการ"ปันสุขสู่ชุมชน ผลจากบิณฑบาตร" นำสิ่งของจากบิณฑบาตรปันสุข  มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้สูงอายุยากจน , ผู้ป่วยโควิด , ผู้พิการ ญาติโยมบ้านหนองเสี้ยว หมู่ 4 หมู่ 8 อำเภอสอง จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,675