พระเมธีวชิรธรรม ประธานคณะกรรมการการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ มอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบบาลีป.ธ.3และประโยค1-2

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พระเมธีวชิรธรรม ประธานคณะกรรมการการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ให้แก่ผู้สอบบาลีป.ธ.3และประโยค1-2 ได้ในอำเภอเด่นชัย ที่วัดปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,864