พศจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดทุ่งล้อม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบให้นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางจุฑารัตน์ อุตศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พระครูโกศลพิพัฒนคุณ ประธานฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ประธานตรวจสอบเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดทุ่งล้อม  และคณะสงฆ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดทุ่งล้อม  ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,882