พศจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช่้พื้นที่ป่าวัดสองธรรมาราม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้พื้นที่ป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดแพร่ ณ วัดสองธรรมาราม ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,883