พศจ.แพร่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายสุทนต์ ศุภนาม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนสัมฤทธิ์บุญวิทยา อำเภอวังชิ้น  โรงเรียนเชตวันวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,886