พศจ.แพร่ ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ ในโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบให้นายพชรวัฒน์ กาวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุ ในโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และถวายหนังสือสวดมนต์ แก่พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ วัดป่าพุทธภูมิสถาน อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,895