พศจ.แพร่ ลงพื้นที่การขอใช้ที่ราชพัสดุ กรณีอาคารราชพัสดุ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอนงค์รักษ์  กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ กราบนมัสการพระโกศัยติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรณีอาคารราชพัสดุ ขนาดกว้าง 20 เมเตร ยาว 40 เมตร ที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,615