สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ โดยมี  นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 326,027