กำกับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จังหวัดแพร่

  วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายมณเฑียร  คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ประธานคณะทำงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดและคณะทำงานฯ ได้ดำเนินโครงการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยออกติดตามวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ จำนวน 4 วัด ได้แก่ 1. วัดพงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย 2. วัดศรีสว่าง อำเภอสูงเม่น 3. วัดสวรรค์นิเวศ อำเภอเมืองแพร่  4. วัดพระธาตุจอมแจ้ง และทุกวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,968