ตรวจวิสุงคามสีมาวัดปางงุ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วย
พระครูโกศลพิพัฒนคุณ ประธานฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และพระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น ได้ร่วมตรวจวิสุงคามสีมาวัดปางงุ้น ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,922