ถวายไข่ไก่ สำหรับนำมาปรุงอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายไข่ไก่เพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการปรุงอาหารถวายเป็นภัตราหารเช้า-เพล สำหรับพระภิกษุสามเณรในช่วงงดออกบิณฑบาต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,956