ลงพื้นที่ในการคอยระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน วัดท่าหลุก (ร้าง) อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายชยพล สีงาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ในการคอยระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน วัดท่าหลุก (ร้าง) ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,013