ออกนิเทศติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกนิเทศติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,611