มพิธีสวดมนต์พระคาถาอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.09 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสวดมนต์พระคาถาอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดแพร่ โดยมีพระครูพิบูลพัฒนโกศล 
เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายพชรวัฒน์ กาวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นายสุทนต์ ศุภนาม นักวิชาการศาสนปฏิบัติการ และนายชยพล สีงาม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติงานศาสนพิธีการและศาสนพิธีกร ณ วัดโสภณาลัย (ร้าง) ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,306