วัดเมธังกราวาส (วัดน้ำคือ) จังหวัดแพร่ จัดตั้งโรงทาน เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 พระครูวรเวทย์สังฆกิจ รองเจ้าคณะอำเภอ
เมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาส (วัดน้ำคือ) จัดตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหาร
และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ณ วัดเมธังกราวาส (วัดน้ำคือ) ตำในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,252