การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่ มอบให้นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ส่วนราชการจังหวัดแพร่ ในการมีส่วนร่วมให้จังหวัดแพร่มีผลการประเมินขั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ในระดับ AA (ดีเยี่ยม) ณ  โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,122