คณะครูและสามเณรโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล จังหวัดแพร่ ทำเจลแอลกอฮอลล์แจกจ่ายประชาชนในชุมชน

วันจันทร์ที่ 2  สิงหาคม 2564 คณะครูและสามเณรโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล ร่วมกิจกรรม
ยาใจต้านภัยโควิด ทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเพื่อใช้ในวัดและแจกจ่ายประชาชนในชุมชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,870