พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชเขมากร รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,863