จังหวัดแพร่จัดพิธีรับมอบโทรทัศน์พระราชทานเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดแพร่ และพิธีเปิดโครงการพัฒนาและติดตามการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ ในพิธีรับมอบโทรทัศน์พระราชทานเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดแพร่และพิธีเปิดโครงการพัฒนาและติดตามการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,204