ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ รับมอบถุงยังชีพจากรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 14 กันยายน 2564  พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ มอบให้
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และเจ้าอาวาสวัดวังหงส์ใต้ มอบถุงยังชีพ
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของโรคโควิด-19
ณ วัดวังหงส์ใต้  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,148